El professor Rafa Aranda va fer una demostració als companys del funcionament d’una impressora 3D que ell mateix ha dissenyat. L’objectiu d’aquesta pràctica és familiaritzar al professorat amb l’ús d’aquestes impressores per fer-les servir com a eina d’aprenentatge.