El proper curs 2017-2018, el Departament d’Ensenyament implantarà 45 cicles de formació professional arreu del país, per donar resposta a la demanda dels diferents sectors i territoris. Un d¡aquests nous cicles és el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua que es realitzarà a l’Escola Municipal de Treball. El Departament ha impulsat, conjuntament amb les empreses d’Agbar i l’escola de l’Aigua, aquest cicle donada la falta d’especialistes en aquest àmbit. L’Escola Municipal de Treball, de seguida es va interessar en poder oferir dins les seves aules, aquest cicle formatiu de Grau Mitjà, que a més s’oferirà en la modalitat dual, per a la implementació dual del programa.

Intervindran:
Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers
Sr. Francesc Arolas, regidor d’Educació i Joventut
Sr. Francesc Mayné, director general de SOREA
Sr. Melcior Arcarons, director general de FP del Departament d’Ensenyament