El procès tecnològic:

L’objectiu principal és el desenvolupament i creació d’un objecte tecnològic que satisfaci les nostres necessitats o problemes del dia a dia.
Tot això utilitzant al màxim materials reciclats o que trobem amb facilitat al nostre entorn.

L’objectiu d’aquest projecte és treballar la seva cooperació en grup, les competències lingüístiques, matemàtiques i digitals, la interacció amb el món físic, competència cultural, social i artística. Són alguns dels trets personals que demanen les empreses als seus treballadors.