PROJECTES D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT A L’EMT

El projecte “Obtenció de Nitrogen (gas) a partir de bacteris (gèneres Nitrosomona, Nitrobacter, Pseudomona, …) i el seu possible aprofitament en la industria amb la participació de les alumnes Ruth Vidueira Marrahí i la Sònia López Sánchez, de 2n del CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat tutoritzats pel Joan Carles Rey i la Lourdes Martínez, ha sigut premiat per una Comissió de Valoració integrada per representants de la Diputació de Barcelona, Departament d’Ensenyament i Fundació BCN Formació Professional, en la 7a edició del Pla de mesures Innovació a l’FP de la Fundació BCN Formació Professional. En l’edició d’enguany han participat un total de 99 projectes i 75 centres d’FP.

L’objecte d’aquest pla de mesures Innovació FP és premiar els projectes educatius de caire innovador. En aquest sentit es posa l’èmfasi a tots aquells factors que afavoreixen la qualitat i la innovació en l’educació i que pertanyen a l’àmbit d’actuació dels centres d’FP a través de l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu, entre altres elements clau d’innovació educativa.

25 alumnes dels cicles formatius de l’EMT han participat en 10 projectes del programa INNOVAFP, un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

Una experiència en la formació dels alumnes, en enfrontar-se a reptes reals, havent de donar resposta no només als professors sinó també a les empreses que potencia la seva actitud i implicació.

Els projectes d’aquest curs 2017-18 i els alumnes participants són:

 • Modificació del procés productiu d’obtenció de sucs naturals (Rahma El Ghachaqui i Fyli Patricia Nintcheu).

 • Geobacter, una inesperada font d’energia elèctrica (Fco. Javier Adán Fernández, Noelia Bernabeu Martínez, Àfrica Campí Llamas i Abel Rubio Martínez).

 • Nou disseny per a una cel·la electroquímica (Sandra Peral Pérez, Dianke Kande i Ana Laura Tirado Ríos).

 • Obtenció de Nitrogen (gas) a partir de bacteris (gèneres Nitrosomona, Nitrobacter, Pseudomona, …) i el seu possible aprofitament en la indústria (Ruth Vidueira Marrahí i Sónia López Sánchez).

 • Incorporació d’un nou pearlbond com additiu de hotmelt reactive (M Dolores Guerrero Padilla).

 • Obtenció de biocombustible a partir de metabòlits del fongs de gènere Mucor sp (José Miguel Madueño Carmona, Noelia Galán Mesas, Luís Rey Molina i Victoria Bassi Brezo).

 • Estudi de variabilitat del mètode de mesura de la resistència al bloqueig de tintes, i correlació amb la composició de les diferents mostres analitzades (Hayat El Ouahabi).

 • Estudi d’estabilitat d’aromes salats sòlids i líquids ( Alba Gil Celdrán i Àlex Rodríguez Regueiro).

 • Estudi de nous productes per a la neteja de pintures industrials (Yangüez Escudero i Nasira Zahoor).

 • Estudi de la viabilitat de la determinació de la concentració d’àcid làctic per NIRS ( Elisabet Cano Ramírez i Maria Liz Castro Riveros).

 • Visió Artificial (Ferràn Malagón Zarza i Benet Rodríguez Alcaide).