En total s’han recollit 34 kg de cereals infantils i 4 kg de llet maternizada. Ja està a punt per sortir el contenidor cap a Guinea Bissao.