Requisits i quadre d’equivalències als certificats d’acreditació  de Català. Nivell B2 i C1

 Requisits 

  • Haver nascut a partir de l’any 1972 (inici escolarització a partir del curs 1978-1979).
  • Escolarització complerta a Catalunya (des d’EGB o Primària)
  • No estar exempt de català
  • Tenir algun dels següents títols; EGB, ESO, BATXILLERAT, FP1 o FP2.
  • El fet de disposar d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior no permet acreditar l’obtenció del nivell de català.

 

Com es sol·licita?

  • Presencialment a Oficines;  cal portar la sol·licitud complimentada juntament amb la documentació que s’indica al quadre d’equivalències (original i fotocòpia).
  • Per correu electrònic; cal enviar correu electrònic a oficines@iesemt.net adjuntant la sol·licitud complimentada juntament amb la documentació que s’indica al quadre d’equivalències (escanejada o fotografiada).

En aquest enllaç podeu descarregar la sol·licitud del certificat d’equivalència de nivell de català

 Quadre equivalències

Nivell B2

 Nivell C1

 Aquelles persones que no compleixen els requisits detallats a la graella, segons la seva petició, poden adreçar-se a:

Departament d’Ensenyament

Via Augusta, 202-226 – 08021 – Barcelona

Telèfon: 93.400.69.00

 Per més informació podeu consultar Ordre VCP/491/2009 modificada per l’ordre Ordre VCP/233/2010 de 12 d’abril de 2010