REUNIÓ PARES PROJECTE ERASMUS+ KA219

El passat dimecres 13 de desembre va tenir lloc una reunió amb els pares dels alumnes participants de 4t ESO del projecte Erasmus+ KA219.

La coordinadora de mobilitat, els professors de tecnologia implicats i la directora de l’institut van presentar els objectius principals del projecte, la metodologia emprada, l’organització de les activitats i productes d’aprenentatge, ensenyament i formació i els resultats esperats. També es van detallar les activitats proposades durant la primera mobilitat que tindrà lloc a Granollers del 21 al 27 de gener 2018 i es van resoldre els dubtes sorgits. Aquesta primera trobada serà el moment en què els nostres alumnes i els participants de l’institut francès Lycée la Part’s i el centre italià Convitto Nazionale Paolo Diacono es coneguin personalment i comencin la construcció dels robots col·laboratius amb les peces 3D. També s’aprofitarà l’avinentesa perquè els directors dels tres centres es coneguin entre ells.

Novament volem agrair a les famílies acollidores la seva col·laboració, ja que sense elles, aquest projecte europeu no seria possible.