VOLS ACABAR ELS TEUS ESTUDIS A L’ESTRANGER?   EL PROGRAMA ERASMUS+ T’HO PERMET!

Erasmus+ és el nou programa de la Unió Europea per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020 i que afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants, intercanvi de professors, intercanvi de personal d’administració i serveis, etc. L’acció Erasmus+ està destinada als estudiants i personal de les institucions en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) com de cicles formatius de grau superior (CFGS) i ofereix la possibilitat de realitzar l’estada formativa en pràctiques en empreses europees i el posterior reconeixement de la formació en pràctiques cursada a l’estranger, que correspondrà a la Formació en Centres de Treball (FCT).

L’estudiant rep un ajut econòmic que permet finançar part de les despeses de viatge, de la manutenció durant l’estada a l’estranger i de la preparació lingüística.

Des de l’Institut Escola Municipal de Treball es dóna recolzament i suport per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre o empresa d’acollida, l’allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estada a l’estranger.

SESSIÓ INFORMATIVA OBERTA A TOTS AQUELLS ALUMNES INTERESSATS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ERASMUS+ 2017-18

DIA: DIMECERS 25 D’OCTUBRE de 16.00-17.00h

LLOC: SALA D’ACTES

VINE I INFORMA-TE’N