Horari de les oficines del centre del 01 de setembre al 30 de juny
– De dilluns a divendres de les 10:00h a les 12:00h.

– De dilluns a dijous de les 14:30h a les 16:30h.

Contacte
– Telèfon: 93.879.55.18

– Correu: oficines@iesemt.net
– Correu només en període de preinscripció: preinscripcio@iesemt.net

Per realitzar qualsevol consulta de dades acadèmiques per correu electrònic serà necessari adjuntar còpia del DNI, NIE o passaport vigent.

Tràmits secretaria
Sol·licitud certificats acadèmics
Sol·licitud certificat nivell de Català
Autorització recollida títols

Tràmits per estudiants matriculats en el curs actual
Instància genèrica
Instància canvi matèria / modalitat Batxillerat (només es pot sol·licitar durant el primer mes de classe)                                                                                                                                   – Acord partició curs Batxillerat
Convalidacions
1. Convalidació per estudis de música ESO
2. Convalidació per estudis de música Batxillerat
3. Convalidació Cicles Formatius

Exempció de la Formació en Centres de Treball
Anul·lació unitats formatives Cicles Formatius
Baixa Escolar