SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE L’EMT I LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

El dia 9 de març es va fer l’acte de signatura d’un conveni entre l’Escola Municipal de Treball de Granollers i la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya, UEAC .

L’acord proposa, entre altres objectius, promoure les relacions de tipus acadèmic, industrial i professional, i les activitats de docència, investigació i transferència de coneixement entre ambdues institucions; desenvolupar vincles entre les empreses del sector i l’EMT per desplegar models de col·laboració; que reportin beneficis a la projecció d’ambdues entitats; el foment de l’intercanvi recíproc d’informació en qüestió d’investigació, publicacions, el foment d’intercanvi d’experiències, i la cessió d’espais de manera mútua per a accions de formació i difusió.

El conveni també preveu la col·laboració per part de la UEAC en la cessió d’equipament, maquinària, material fungible, programari específic, que contribueixi a l’aprenentatge de l’alumnat i al desenvolupament òptim del cicle d’Electromecànica de vehicles automòbils; l’acolliment a les empreses associades, d’estudiants d’estada a l’empresa en les modalitats de Formació en Centres de Treball (FCT) i d’alternança Dual; la participació en activitats mútues; la difusió entre els associats de la UEAC de les mesures flexibilitzadores de l’EMT (formació, millora de la qualificació professional, adaptació entre les situacions personals i les professionals); i l’orientació dels treballadors de les empreses associades a la UEAC a les proves d’accés al cicle formatiu de l’EMT.

En el mateix acta, l’ UEAC amb la col·laboració de Desguaces la Cabanya, ha cedit dos cotxes per la realització de pràctiques del cicle de Grau mitjà d’Electromecànica de vehicles automòbils.

<iframe id="iframe_chapter" src="https://votv.xiptv.cat/embed/344323?width=778&iframe_width=800&share=&height=438&iframe_height=484" name="iframe_chapter" scrolling="no" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="800" height="484" frameborder="0"></iframe>