SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL DE GRANOLLERS I EL GREMI D’INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL

Avui s’ha fet l’acte de signatura d’un conveni entre l’Escola Municipal de Treball de Granollers i el Gremi d’Instal·ladors del Vallès Oriental.

Conveni marc de col·laboració entre l’institut Escola Municipal de Treball i el Gremi d’Instal·ladors del Vallès Oriental.
L’acord es proposa, entre d’altres objectius, promoure les relacions de tipus acadèmic, industrial i professional, i les activitats de docència, investigació i transferència de coneixement entre ambdues institucions; desenvolupar vincles entre les empreses del sector i l’EMT per desplegar models de col·laboració; i acollir, per part de les empreses associades al gremi, estudiants en les modalitats de formació en centres de treball (FCT) i d’alternança dual, alhora que l’EMT podrà orientar els treballadors de les empreses en la preparació de proves d’accés al cicle formatiu. A més, el Gremi facilitarà la tramitació del Certificat d’habilitació professional als alumnes que finalitzin el cicle de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, que els podrà permetre crear una empresa instal·ladora.
En el mateix acte, es donarà a conèixer la llicència d’ús d’espai que el Centre Vallès ha atorgat a Isoveri, empresa dedicada a la formació en instal·lacions solars i col·laboradora del Gremi d’Instal·ladors. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades pels alumnes dels cicles industrials de l’EMT.

<iframe id="iframe_chapter" src="https://votv.xiptv.cat/embed/337807?width=778&iframe_width=800&share=&height=438&iframe_height=484" name="iframe_chapter" scrolling="no" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="800" height="484" frameborder="0"></iframe>