SIMULACRE EMERGÈNCIES 2n DE CFGM D’EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Enguany s’ha celebrat el 6è exercisi per a tècnics d’emergències sanitàries. Aquest exercisi està basat en la reproducció i resolució per part dels alumnes d’un servei sanitari ordinari, que es duu a terme en un entorn realista i dinàmic.

Els objectius d’aquest exercisi, son, entre d’altres:

  • Valorar la capacitat de resposta, coordinació i atenció assistencial dels estudiants de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Mig Tècnic en Emergències Sanitàries.
  • Valorar la capacitat de posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els curs.
  • Afavorir l’assoliment de competències clíniques bàsiques i avançades.
  • Assolir habilitats tècniques en sentit estricte.

Enguany el simulacre ha tingut lloc a Vilanova de Sau, i ha coincidit amb les colònies de final de cicle dels alumnes de 2n d’emergències sanitàries.