SIMULACRE VILANOVA DE SAU EMERGÈNCIES

Dijous 23 de maig de 2019, de les 11:00h a les 18:00h, es portarà a terme el VII Exercici per alumnes del Cicle Formatiu GM Tècnic en Emergències Sanitàries (CFGM TES) del IES EMT. L’exercici, organitzat per l’IES EMT de Granollers te per objectiu avaluar els coneixements, habilitats, aptituds i actituds que els alumnes han adquirit
en finalitzar el CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries.
En aquesta edició, basant-nos en el valor pedagògic que aporta la simulació, els alumnes de segon curs hauran de gestionar i resoldre 15 escenaris simulats d’emergència ordinària. Els alumnes hauran de: gestionar els escenaris, realitzar valoració primària i secundària de les víctimes, oferir assistència sanitària, traslladar les víctimes, realitzar transferència a l’hospital receptor, coordinar-se amb altres unitats assistencials i comunicar-se amb el Centre Coordinador Sanitari. L’exercici serà avaluat per professores del CFGM TES i per Tècnics en Emergències Sanitàries del Departament de Formació de l’empresa de transport sanitari FALCKVL.
L’exercici es durà a terme als espais de l’empresa AquaterraClub al terme municipal de Vilanova de Sau, dins l’Espai Natural les Guilleries-Savassona. Als diferents espais que ofereix l’Espai Natural les Guilleries-Savassona es simularan 15 escenaris d’emergències ordinàries. Com a víctimes hi participen els alumnes de Certificat Professional Transport Sanitari del Centre de Formació APEC de Granollers. La caracterització de les víctimes serà realitzada per els alumnes de PARC ESTUDI , a càrrec de Mònica de Vega.