L’alumnat surt del seu entorn i es trasllada al sud de França  amb un treball de síntesi “El viatge de Martí Brufal” per estudiar diferents manifestacions artístiques des del s. XIII al XX. Es complementa aquest treball de síntesi amb la visita Barcelona.
Fotografies a França:
Fotografies a Barcelona: