El dia 7 de Març  el alumnes de 1er i 2on C.Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances van visitar el Parlament de Catalunya.