VISITA DELS ALUMNES DE 1R DEL CFGS DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC AL BIOBANC DE L’IMIM

Els alumnes de 1r del Cicle de Laboratori Clínic i Biomèdic han visitat el Biobanc de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), que es troba dins del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
MARBiobanc és el biobanc del Parc de Salut Mar. És un establiment de caràcter públic i sense ànim de lucre, que acull diverses col·leccions de mostres biològiques concebudes amb finalitats de recerca biomèdica.

El Biobanc s’estructura al voltant de dues àrees, una que inclou principalment els teixits (sòlids i hematològics) i l’altra que inclou la resta de mostres no teixits (sèrums, plasmes, orines i altres).

Els alumnes han pogut conèixer el funcionament del Biobanc i les seves instal·lacions, i veure in situ com es prepara una mostra biològica per ser conservada i emmagatzemada posteriorment.

Ha estat una visita molt interessant i profitosa!