El dimecres 26 d’abril els alumnes de 2n curs dels cicles d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques i els de Manteniment electromecànic han assistit a una xerrada tècnica a càrrec del Sr. Sergio Bravo de l’empresa UNEX (http://www.unex.net/) .
Els alumnes van poder veure les diferents canaletes que es poden utilitzar segons la normativa del Reglament de Baixa Tensió. També van poder aprendre la forma correcta de fer una instal·lació segons el tipus de canal escollida mitjançant uns vídeos fets per la pròpia empresa. UNEX ha posat a disposició de l’escola i dels alumnes l’accés al seu aplicatiu per poder fer els càlculs de tot el material que es necessita per realitzar qualsevol instal·lació feta amb el seu material així com del corresponent pressupost.