xiv-jornada-de-qualitat-a-lensenyament

El dia 10 de novembre es va realitzar la XIV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament organitzada pel Projecte de qualitat i millora contínua del Departament d’Ensenyament,  a l’Hotel Campus de la UAB.

El programa d’enguany pretenia  posar el focus en la interacció dels centres educatius amb els seus grups d’interès, i el coneixement de les necessitats i expectatives que els centres han de tenir en compte en fer el  disseny i actualització del seu Projecte Educatiu.

L’Institut Escola Municipal de Treball va assistir-hi, dins del programa de qualitat i millora continua.

En  la presentació simultània de 50 temes de bones pràctiques educatives i de gestió, Francesc Pascua, professor de la nostra escola va participar com a ponent en: Els projectes de ciutat de les escoles de música.

Va ser una jornada molt interessant.